Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Kiełpińskie
 • 1988-07-27
 • 19,7624
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • jezior dystroficznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 1 lipca 1988 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiMonitor Polski z 1988 r. Nr 21, poz. 193

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazow. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 54612015-06-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • warszawski zachodni
 • Łomianki (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie starorzecza Wisły z charakterystyczną fauną i florą, stanowiącego cenny obiekt do badań nad procesami samooczyszczania się wód stojących.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 24 z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Jezioro KiełpińskieBIP RDOŚ Warszawa2018-10-152023-10-15

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie