Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rosochacz
 • 1997-09-02
 • 29,9400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1997 r. Nr 51, poz. 485

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Dz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody RosochaczDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28862017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • starachowicki
 • Brody (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych wielogatunkowych drzewostanów porastających bagienne źródliska rzeki Świętojanki.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zatwierdzenia planów ochrony rezerwatów przyrody: Skały w Krynkach, Bukowa Góra, RosochaczDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 165, poz. 2058

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach