Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Moczydło
 • 1995-08-01
 • 16,3500
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwa przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1995 r. Nr 33, poz. 397

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody MoczydłoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28562017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Piekoszów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, i kulturowych wychodni i odsłonięć skał dewońskich, permskich i triasowych, a także pozostałości historycznego górnictwa kruszców ołowiu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach