Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kadzielnia
 • 1962-04-07
 • 0,6000
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • stanowisk paleontologicznych
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 stycznia 1962 r.w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1962 r. Nr 30, poz. 134

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz.Woj. Święt z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody KadzielniaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28522017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • Kielce
 • Kielce (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grup skał wapiennych o malowniczym ukształtowaniu z żyłami kalcytowymi i stanowiskiem rzadkich roślin , a szczególnie ze względu na niezwykłe cenne znaleziska paleontologiczne.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach