Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jaskinia Raj
 • 1968-11-29
 • 7,8300
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • podziemny
 • pochodzenia naturalnego
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 października 1968 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1968r. Nr 44, poz. 316.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Jaskinia RajDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29052017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Chęciny (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest jaskinia zachowana w stanie naturalnym-składnik przyrody nieożywionej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2007 w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jaskinia Raj" Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz.Woj.Święt. z 2007 r. Nr 222 poz. 3194

Nie

 • 7,8300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach