Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Skowronno
 • 1960-04-15
 • 2,0600
 • stepowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 marca 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1960 r. Nr 34, poz. 170

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody SkowronnoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28622017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • pińczowski
 • Pińczów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Cele ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu zbiorowisk muraw stepowych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 5/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody: "Skowronno"Kielce

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach