Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rezerwat Skalny im. Jana Czarnockiego
 • 1952-07-04
 • 0,5500
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 czerwca 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1952 r. Nr A-57, poz. 888.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 maja 1958 r. o zmianie zarządzenia z dnia 18 czerwca 1952 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 1958 r. Nr 42, poz. 246
2 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Rezerwat Skalny im. Jana CzarnockiegoDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28882017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • Kielce
 • Kielce (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych odkrywki skalnej, przedstawiającej interesujący fragmęnt tektoniki hercyńskiej Gór Świętokrzyskich w postaci charakterystycznie i silnie przefałdowanych skał wapiennych częściowo margli i łupków fransu facji łysogórskiej oraz porastającej ten teren roślinności zielnej i krzewiastej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach