Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czapliniec Bełda
 • 1958-09-09
 • 11,5800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1958 r. Nr 69, poz. 405
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czapliniec Bełda" Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 18672015-05-25
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czapliniec Bełda”Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 36762017-10-05

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963 r. Nr 57, poz. 291
2 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39
3 Zarządzenie Nr 13/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Czapliniec Bełda”2017-07-11

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • grajewski
 • Rajgród (miejsko-wiejska)
 • Opis granic w postaci punktów załamania w układzie PL-1992.

Ochrona

 • Zachowanie fragmentu zbiorowiska grądowego o cechach naturalnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4 października 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Czapliniec Bełda”Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 36762017-10-052037-10-04

Nie

 • 11,5800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku