Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Kolno
 • 1960-03-30
 • 269,2600
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1 lutego 1960 w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM. P. z 1960, Nr 29, poz. 137
2 Rozporządzenie Nr 17/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Kolno"Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 76, poz. 15122003-07-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego Dz. Urz. Woj. Podla. z 2002 r. Nr 2, poz. 39

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • augustowski
 • Augustów (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • zachowanie miejsc lęgowych łabędzia głuchego (Cygnus olor)
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 17/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jezioro Kolno" Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. Woj.. Podla. Z 2003 r. Nr 76, poz. 1512

Nie

 • 269,2600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku