Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kręgi Kamienne
 • 1994-10-15
 • 12,3300
 • przyrody nieożywionej
 • kulturowy
 • zabytków
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 15 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1994 r. Nr 53, poz. 450

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Kręgi KamienneDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 29062017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Miedziana Góra (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, kulturowych, dydaktycznych i historycznych odsłonięć piaskowców dolnotriasowych oraz cennych zabytków kultury materialnej, w tym rezerwatu archeologicznego "Góra Grodowa", gdzie znajdują się prehistoryczne kręgi kamienne.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 57/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Dalejów, Kamień Michniowski, Barania Góra, Świnia Góra, Bukowa Góra, Góra Sieradowska, Małe Gołoborze, Szczytniak, Oleszno, Gaj, Lisiny Bodzechowskie, Modrzewie, Ulów, Ługi, Skały w Krynkach, Rosochacz, Ciechostowice, Cisów, Radomice, Zielonka, Grabowiec, Góra Jeleniowska, Zamczysko, Polana Polichno, Lubcza, Wroni Dół, Kamienne Kręgi, Perzowa Góra, Skałki Piekło pod Niekłaniem, Góra ŻakowaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 165, poz. 2058

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach