Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Łabowiec
 • 1958-02-03
 • 53,8500
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 372 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 6, poz. 36

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 25/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 17.07.2003 r. w sprawie rezerwatu przyrody ŁabowiecDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2003 Nr 199, poz. 2476

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • nowosądecki
 • Łabowa (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów przyrodniczych, krajobrazowych i naukowych dolnoreglowych lasów bukowych i bukowo-jodłowych będących pozostałością Puszczy Karpackiej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór