Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Klonowo
 • 1958-08-13
 • 32,6900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1958 r. Nr 62, poz. 350

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Klonowo" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 38022016-10-03
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 7 maja 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Klonowo"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 23772019-05-10

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • działdowski
 • Lidzbark (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego, z pomnikowymi sosnami, do jego biologicznej śmierci.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie