Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zamczysko nad Rabą
 • 1962-12-15
 • 1,3500
 • krajobrazowy
 • kulturowy
 • miejsc kultu i pamięci narodowej
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 183 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 13 października 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1962 r. Nr 86, poz. 407

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na obszarze Województwa MałopolskiegoDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • myślenicki
 • Myślenice (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów krajobrazowych fragmentu lasu mieszanego z ruinami średniowiecznego zamku obronnego nad rzeką Rabą.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór