Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Styr
 • 1998-12-29
 • 97,8300
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz.U. z 1998 r. Nr. 161, poz. 1100

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 14/01 Wojewody Małopolskiego z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku na obszarze Województwa Małopolskiego Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 173, poz. 2611

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • tarnowski
 • Zakliczyn (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych typowych dla Podgórza Karpackiego naturalnych zbiorowisk leśnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór