Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wrzosiec koło Piasecznej
 • 2006-01-11
 • 40,1600
 • torfowiskowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Wrzosiec koło Piasecznej"Dz.Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 261, poz. 4583

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Wrzosiec koło Piasecznej"Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 2026

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • zgorzelecki
 • Węgliniec (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia, oraz tabele zawierające przebieg granicy rezerwatu i jego otuliny w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

Położenie otuliny

 • 10,2700
 • Przebieg otuliny określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia, oraz tabele zawierające przebieg granicy rezerwatu i jego otuliny w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych unikalnych torfowisk o charakterze atlantyckim w Borach Dolnośląskich, z kresowym stanowiskiem mszaru wrzoścowego oraz gatunkami roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu