Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Wkry
 • 1991-08-21
 • 24,3700
 • krajobrazowy
 • krajobrazów
 • krajobrazów naturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1991 r. Nr 25, poz. 172

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rokuDziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 25.06.13 r. dot. wyłożenia projektu planu ochrony sporządzonego w formie projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla rezerwatu przyrody „Dolina Wkry"Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Dolina WkryDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 72452016-08-02

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • nowodworski
 • Pomiechówek (wiejska)
 • Gmina Pomiechówek, obręb Goławice II, dz. ew. nr 140; 149; 150. Gmina Pomiechówek, obręb Szczypiorno, dz. ew. nr 241/1; 242/1.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomowego odcinka rzeki Wkry oraz pozostałości lasów łęgowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Dolina WkryDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85792016-10-052036-10-19
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22 września 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 81512017-09-262036-10-19

Nie

Zarządzanie

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody