Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Lipa Świętego Ottona
  • 2002-05-30
  • Jednoobiektowy

drzewo

Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos

23

125

  • Lipa drobnolistna o obwodzie pnia: 900 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XLIX/997/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew oraz głazów narzutowych znajdujących się na terenie miasta Szczecin.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 32, poz. 6182002-05-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • Szczecin
  • Szczecin (miejska)
  • Dzielnica - Płonia; na terenie położonym przy kościele pw. Najświętszej Rodziny przy ul. Klonowej 14 - działka 128 obręb 4195

Ochrona

Nie


Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"