Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Dobrosława
  • 2004-11-30
  • Jednoobiektowy

drzewo

Lipa szerokolistna - Tilia platyphyllos

26

57

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 27/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody.Dz. Urz. Woj. ZachodniopomorskiegoDz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 83 poz. 1466 z 15.11.2004 r.2004-11-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • wałecki
  • Człopa (miejsko-wiejska)
  • Jaglice, Nadleśnictwo Człopa, Leśnictwo Zielony Stok oddz. 131o

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Człopa