Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Bolesław
  • 1972-09-02
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

30

225

  • Nadleśnictwo Gośc.Obręb Dyg.leśn.Bagicz, odz. 21b
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 307 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody z dnia 2 września 1972 r.Dz. Urz. WRN w KoszalinieDz. Urz. WRN w Koszalinie nr 1 poz. 5 z 15.02.1980 r. Ogłoszenie Wydziału Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie1980-02-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7/92 Wojewody Koszalińskiego z dnia 8 września 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.Dz. Urz. Woj. KoszalińskiegoDz. Urz. Woj. Koszalińskiego z 1992 r. nr 15 poz. 109 z 30.09.1992 r.1992-09-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • kołobrzeski
  • Ustronie Morskie (wiejska)
  • Nadleśnictwo Gościno, obr. Dygowo, Leśnictwo Bagicz, odz. 21f

Ochrona

Nie


Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"