Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • im. Gen. Czujkowa
  • 1979-06-10
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

21

134

  • pęknięty zrost dwóch pni; widoczne tylce po usuniętych gałęziach; ubytek pnia
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Decyzja Nr RLSlś 7146-29/78 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Poznaniu z upoważnienia Wojewody Ponańskiego z dnia 30 grudnia 1978 r. w sprawie uznania za pomnik przyrodyDz. Urz. WRN w PoznaniuDz. Urz. Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 1979 r. Nr 5 poz. 761979-06-10

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • Poznań
  • Poznań (miejska)
  • rośnie w północno-zachodniej części parku Cytadela

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Poznania