Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Skała miłości
  • 2004-03-27
  • Jednoobiektowy

skałka

  • brak
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 6/2004 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za pomnik przyrody nieożywionej, skały - ostańca wapiennego o nazwie "Skała Miłości" zlokalizowanego w miejscowości Mstów,Dz. Urz. Woj. ŚląskiegoDz. Urz. Woj. Śląsk. z 2004 r. nr 14, poz.5342004-03-12

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • częstochowski
  • Mstów (wiejska)
  • Znajduje się na zachodnim zboczu Góry Schweitzera; położony ok. 15 m od doliny rzeki Warty

Ochrona

Nie


Zarządzanie

"Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór"