Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Głaz Borkowskiego
  • 1991-03-29
  • Jednoobiektowy

głaz narzutowy

  • głaz - granit; pomalowany i porysowany
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporzadzenie nr 3/91 Wojewody Gdańskiego z dnia 25 lutego 1991 r w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew i głazów w województwie gdańskimDz. Urz. Woj. GdańskiegoDz. Urz. WG Nr 7 poz. 54 z dn. 14.03.19911991-03-14

Położenie formy ochrony przyrody

  • pomorskie
  • Gdańsk
  • Gdańsk (miejska)
  • lasy komunalne, o. 37k

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni