Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1998-03-31
  • Jednoobiektowy

drzewo

Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior

22

126

  • pojedyncze drzewo
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1/98 Wojewody Białostockiego z dnia 10.03.1998 r. w sprawie uznania niektórych tworów przyrody za pomniki przyrody i objęcia ich ochronąDz. Urz. Woj. BiałostockiegoDz. Urz. Woj. Biało. z dn. 16.03.1998 r., Nr 5, poz. 131998-03-16

Położenie formy ochrony przyrody

  • podlaskie
  • siemiatycki
  • Nurzec-Stacja (wiejska)
  • w dawnym parku dworskim

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór