Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1955-12-31
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

37

172

  • pojedyncze drzewo
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXX/298 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dn. 26.07.1955 r. w sprawie uznania niektórych przedmiotów za pomniki przyrodyDz.Urz.WRN w BiałymstokuDz.Urz.WRN w Białymstoku z dn. 31.12.1955 r., Nr 7, poz 851955-12-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • podlaskie
  • siemiatycki
  • Nurzec-Stacja (wiejska)
  • w rezerwacie przyrody 'Sokóle', oddz. 64 h

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór