Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2017-11-15
  • Jednoobiektowy

inne

  • Twór przyrody - działka o powierzchni 1800 m2 z otaczającym dom ogrodem o chrarakterze osdobnym skomponowanym w formie krajobrazowej; Powierzchnia 1800 m2.
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr LVI/1388/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 października 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wawer m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 96502017-10-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Chylicka 3, Dzielnica Wawer obręb 31243, dz. ew. nr 67,

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy