Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 2018-02-06
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

25

240

  • Brak danych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR LX/1585/2018 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 7622018-01-22

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Klasyków ( południowa strona skrzyżowania ulicy klasyków z ulicą Krokwi) obręb 4-04-05, dz. ew. nr 10/21

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy