Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1991-11-30
  • Jednoobiektowy

inne

  • murowane podziemie wbudowane w skarpę wiślaną, będące ostoją i miejscem zimowania nietoperzy
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 1051 z dnia 30.11.1991 r. Wojewody Warszawskiego w sprawie uznania za pomnik przyrody (znak: OSL.X-6140/2/91)Dz. Urz. Woj. Warszawskiego 1991.7.751991-11-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 UCHWAŁA NR LVIII/1514/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. WarszawyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 117972017-12-11

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Fosa 17, obręb 11004, dz. ew. nr 17

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy