Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1973-11-12
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • Drzewo, lipa drobnolistna Tilia cordata, wysokość 26,5 m , obwód 376 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 37 Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie z dnia 12 listopada 1973 r. o uznaniu za pomnik przyrody . Zn.RL.łś-831/14/73

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiego. Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXX/746/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 58402016-07-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Wolska, na wysokości ul. Wolskiej 140 A, cmentarz prawosławny, obręb 60712, działka ewidencyjna nr 6

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy