Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1975-01-31
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

18

130

  • dąb szypułkowy (Quercus robur), wysokość 20m, pierśnica 404 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 66 z dnia 31.01.1975 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, znak: RL.lś-831/3/75)Dz. Urz. RN m. st. WarszawyDziennik Urzędowy RADY NARODOWEJ MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 1975.5.241975-01-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała nr XXX/745/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2016 r. Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 58392016-07-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • teren Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny ul. Kolegiacka 1, obok zabytkowej plebani, obręb 10551, dz.ew. nr 63/1

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m.st. Warszawy