Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Ludwik - obrońca
  • 1984-12-31
  • Jednoobiektowy

drzewo

Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides

22

162

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 orz Nr 864 z dn 31.12.1984 Prezydenta m.st. Warszawy o uznaniu za pomnik przyrody (znak: RLŻ.IX-7140/24/84)1984-12-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • przy wjeździe na posesję przy ul. Podkowy 150, Aleksandrów

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór.