Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Brak danych
  • 1980-08-25
  • Jednoobiektowy

drzewo

brak danych

  • Dąb szypułkowy Quercus robur, wysokość 31,5 m, obwód 349 cm
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 909 z dn 30.12.1983 o uznaniu za pomnik przyrodyDz. Urz. Woj. WarszawskiegoDziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego1985-12-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • Dzielnica Wesoła, ul. Aleksandra Kostki Napierskiego 24 (róg ul. Lipowej), obręb ewidencyjny 80403, działka ewidencyjna nr 83, załącznik nr 15, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 15 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy