Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1986-12-18
  • Jednoobiektowy

inne

  • Twór przyrody bluszcz pospolity Hedera helix, pnący się do wysokości ok. 10 m po pniu robinii akacjowej, wielopniowe 41/40/22
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 940 z dnia 18 grudnia 1986 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, znak: RLŻ.VI.7140/30/86)Dz. Urz. Woj. Stołecznego WarszawskiegoDz. Urz. Woj. Stołecznego Warszawskiego z 1987 r. Nr 1 poz. 181986-12-18

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/867/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie niektórych pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85872016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Juliana Fałata 6, obręb 10108, dz. ew. nr 17, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 40 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy