Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Drzewa Księżnej Izabeli
  • 1982-11-20
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówPołożenieZdjęcie
 
  • Grupa drzew o wymiarach, 1. topola czarna (Populus nigra) - wysokość 30 m, pierśnica 599 cm; 2. grab zwyczajny (Carpinus betulus) - wysokość 19,5 m, pierśnica 208 cm; 3. grab zwyczajny (Carpinus betulus) - wysokość 21 m, pierśnica 259 cm; 4. grab zwyczajny (Carpinus betulus) - wysokość 21 m, pierśnica 184 cm; 5. grab zwyczajny (Carpinus betulus) - wysokość 19,5 m, pierśnica 229 cm; 6. grab zwyczajny (Carpinus betulus) - wysokość 11 m, pierśnica 146 cm; 7. grab zwyczajny (Carpinus betulus) - wysokość 24,5 m, pierśnica 158 cm; 8. grab zwyczajny (Carpinus betulus) - wysokość 25 m, pierśnica 231 cm; 9. lipa drobnolistna (Tilia cordata) - wysokość 31 m, pierśnica 501 cm; 10. lipa drobnolistna (Tilia cordata) - wysokość 27 m, pierśnica 349 cm; 11. lipa drobnolistna (Tilia cordata) - wysokość 27 m, pierśnica 396 cm; 12. lipa drobnolistna (Tilia cordata) - wysokość 26 m, pierśnica 315 cm;
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 778 z dnia 20 listopada1982 r. o uznaniu za pomnik przyrody (Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Wydział Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa, znak: RLŻ.IX-7140/42/82)Dziennik Urzędowy Rady Narodowej m. st. WarszawyDz. Urz. Rady Narodowej m. st. Warszawy z 1982 Nr 6 poz. 221982-11-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie powiatu warszawskiegoDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009 r. Nr 124, poz. 36392009-07-31
2 Uchwała Nr XXXV/866/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 85862016-10-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • ul. Jerzego Waldorffa, (po zachodniej stronie, ok. 500 m od skrzyżowania z ul. Powązkowską), obręb geodezyjny 61501, działka ewidencyjna nr 35/2, mapa przedstawiająca położenie pomnika przyrody, stanowi załącznik nr 7 do uchwały z 2016 r.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Prezydent m. st. Warszawy