Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Ludwik - Obrońca
  • 2008-07-31
  • Jednoobiektowy

drzewo

Klon pospolity (Klon zwyczajny) - Acer platanoides

18

162

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 16 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu otwockiegoDz. Urz. Woj. Mazowieckiego-Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 124, poz. 36312008-07-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • Warszawa
  • Warszawa (miejska)
  • przy wjeździe na teren gospodarstwa

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór.