Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • dąb Bolesława prusa
  • 1987-02-02
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 930 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.12.1986 o uznaniu za pomnik przyrodyDz. Urz. Woj. WarszawskiegoDziennik Urzędowy Województwa Stołecznego Warszawskiego z dnia 02.02.1987 r. Nr 1, poz. 181987-02-02

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • wołomiński
  • Zielonka (miejska)
  • w ogrodzie, przydomowym na granicy posesji, pomiędzy ogrodzeniem

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór.