Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Stefan
  • 1972-10-19
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

21

133

  • quercus robur
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Orzeczenie Nr 196 Nr RLOP 831/48/72 Kierownika Wydziału Rolnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z 6 września 1972r.Dz. Urz. WRN w WarszawieDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Nr 18 z dnia 19 października 1972 r., poz. 3291972-10-19

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu ciechanowskiegoDz. Urz. Woj. MazowieckiegoDziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 7.09.2008 r. Nr 152, poz. 53322008-09-07

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • ciechanowski
  • Regimin (wiejska)
  • przy szosie Ciechanów - Grudusk, po prawej stronie

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewoda Mazowiecki