Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Biśnik
  • 2004-05-08
  • Jednoobiektowy

skałka

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Małopolskiego z dnia 13.04.2004 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody oraz uchylenia uznania za pomniki przyrody na terenie województwa małopolskiegoDz. Urz. Woj. MałopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 85, pozycja 10862004-04-23

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • olkuski
  • Wolbrom (miejsko-wiejska)
  • Skałka, Smoleń-Podlesie

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór