Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Będkówki
  • 1997-02-21
  • Jednoobiektowy

źródło

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30.01.1997 roku w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiegoDz. Urz. Woj. KrakowskiegoDziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego Nr 5, pozycja 131997-02-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • krakowski
  • Wielka Wieś (wiejska)
  • Dolina Będkowska

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór