Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Łabajowa
  • 1970-08-12
  • Jednoobiektowy

skałka

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Decyzja RL-op-8311/181/70 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie Wydział Rolnictwa i Leśnictwa Uznanie za pomnik Przyrody z dnia 12.08.1970 roku1970-08-12

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Krakowskiego z dnia 30.01.1997 roku w sprawie pomników przyrody na terenie województwa krakowskiegoDz. Urz. Woj. KrakowskiegoDziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego Nr 5, poz. 13 z dnia 06-02-19971997-02-06

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • krakowski
  • Wielka Wieś

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór