Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1990-02-15
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

18

109

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomnikówDz. Urz. Woj. ŁódzkiegoDz. Urz. Woj. Łódzkiego, dn.31.01.1990 r. Nr 3, poz.241990-01-31

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • zgierski
  • Głowno (miejska)
  • Miasto Głowno rynek, ul. Plac Wolności

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór