Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1998-03-06
  • Jednoobiektowy

jaskinia

  • jaskinia "Ewa"
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrodyDz. Urz. Woj. SieradzkiegoDz. Urz. Woj. Sieradzkiego, dn.19.02.1998 r. Nr 3, poz.91998-02-19

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • pajęczański
  • Działoszyn (miejsko-wiejska)
  • Miejscowość Draby, ZPK, naprzeciw posesji Draby 3

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór