Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Władek z Zagrzęby
  • 1992-06-11
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

24

280

  • uszkodzony 1 konar w wyniku burzy
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie uznania za pomniki przyrodyDz. Urz. Woj. LubelskiegoDziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 1992 r. Nr 6, poz.. 601992-06-11

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • opolski
  • Karczmiska (wiejska)
  • Rośnie na działce prywatnej położonej w Karczmiskach Pierwszych przy ul. Nadrzecznej nr ewidencyjny 1272.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór