Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Dziewicza Góra
  • 1983-04-08
  • Jednoobiektowy

inne

  • wzgórze widokowe wraz z drzewostanem
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Decyzja Wojewody Chełmskiego Nr GT. op-7140/2/83 z dnia 28 stycznia 1983 r. o uznaniu za pomnik przyrodyDz. Urz. WRN w ChełmieDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie Nr 2 poz. 111983-04-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrodyDz. Urz. Woj. LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 103, poz. 23272009-09-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • chełmski
  • Chełm (wiejska)
  • Wzgórze widokowe wraz z drzewostanem - zlokalizowane przy drodze Chełm - Włodawa

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wójt Gminy Chełm