Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Dziewicza Góra
  • 1981-05-30
  • Jednoobiektowy

inne

  • wzgórze widokowe wraz z drzewostanem
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Chełmskiego z dnia 30 maja 1981 r. w sprawie uznania za pomniki przyrodyDz. Urz. WRN w ChełmieDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie Nr 2 poz. 111981-05-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrodyDz. Urz. Woj. LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 103, poz. 23272009-09-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • chełmski
  • Chełm
  • Wzgórze widokowe wraz z drzewostanem - zlokalizowane przy drodze Chełm - Włodawa

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wójt Gminy Chełm