Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Jagiełło
  • 1970-07-31
  • Jednoobiektowy

głaz narzutowy

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Komunikat Nr 1/70 Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 31 lipca 1970r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody w woj. bydgoskim. (Dz. Urz. WRN w BydgoszDz. Urz. Woj. Rady Narodowej w BydgoszczyDz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 10.09.1970 r., nr 20, poz. 2081970-09-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiegoDz. Urz. Woj. BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 120

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • tucholski
  • Tuchola (miejsko-wiejska)
  • Prawa strona rzeki Brdy, ok. 300m od drogi wojewódzkiej

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór