Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • 1956-05-15
  • Wieloobiektowy
  • Grupa drzew
Twory przyrody w pomniku wieloobiektowym
lp.Rodzaj tworuLiczba tworówGatunek drzewaWysokość [m]Pierśnica [cm]PołożenieZdjęcie
 
1 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur15305
2 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur25241
3 drzewo1Dąb szypułkowy - Quercus robur24199
  • pozycja 731
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Komunikat w sprawie uznania za pomniki przyrodyDz. Urz. Woj. Rady Narodowej w BydgoszczyDz. Urz. Woj. Rady Narodowej w Bydgoszczy z 15.05.1956 r., nr 5, poz. 191956-05-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiegoDz. Urz. Woj. BydgoskiegoDz. Urz. Woj. Bydg. z 30.07.1991 r., nr 15, poz. 1201991-07-30

Położenie formy ochrony przyrody

  • kujawsko-pomorskie
  • świecki
  • Warlubie (wiejska)
  • Przy szosie Rulewo – Warlubie

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór