Pomnik przyrody

Dane podstawowe

  • Faun
  • 1989-03-30
  • Jednoobiektowy

drzewo

Dąb szypułkowy - Quercus robur

  • Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia 500 cm mierzonym na wysokości 130 cm, wysokości 26 m i szacunkowym wieku 350 lat.
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 12/89 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 30 marca 1989 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie województwa jeleniogórskiego.1989-03-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała nr XIII/146/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrodyDz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 59222015-12-17

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • lwówecki
  • Lwówek Śląski (miejsko-wiejska)
  • Ok. 100 m za torami kolejowymi obok domu jednorodzinnego na skraju lasu. Na terenie działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 597/226 obręb Chmielno stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lwówek Śląski

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski