Park narodowy

Dane podstawowe

  • Pieniński Park Narodowy
  • 1932-06-01
  • 2346,1600
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 23 maja 1932 r. o utworzeniu z rezerwatu w Pieninach jednostki organizacyjnej szczególnej pod nazwą "Park Narodowy w Pieninach"Monitor PolskiM.P. z 1932 r. Nr 123, poz. 156

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Pienińskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz.U. z 1955 r. Nr 4, poz. 24
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie Pienińskiego Parku Narodowego Dziennik UstawDz. U. z 1996 r. Nr 64, poz. 307
3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 października 2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Pienińskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2380
4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Pienińskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Krościenku nad DunajcemDziennik UstawDz.U. z 2013 r. poz. 287

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • nowotarski
  • Czorsztyn (wiejska), Szczawnica (miejsko-wiejska), Łapsze Niżne (wiejska), Krościenko nad Dunajcem (wiejska)

Położenie otuliny

  • 2682,0000

Ochrona

Nie


Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Pienińskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz.U. z 2014 r. poz. 10102014-07-31

Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 63 Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku NarodowegoDziennik Urzędowy Min. Śroodowiska(2012, poz. 64)2012-11-14

  • 743,9200
  • 532,9400
  • 1094,8900

Zarządzanie

Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego