Park narodowy

Dane podstawowe

 • Tatrzański Park Narodowy
 • 1955-01-01
 • 21164,0000
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 1954 r. w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz.U. z 1955 r. Nr 4, poz. 231955-02-04

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Tatrzańskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz. U. z 1981 r. Nr 18, poz. 871981-07-25
2 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku NarodowegoDziennik UstawDz.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 5992003-04-16
3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w ZakopanemDziennik UstawDz.U. z 2013 r. poz. 3092013-03-06
4 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Tatrzańskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w ZakopanemDziennik UstawDz.U. z 2014 r. poz. 622014-01-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • tatrzański
 • Poronin (wiejska), Zakopane (miejska), Bukowina Tatrzańska (wiejska), Kościelisko (wiejska)
 • W skład Parku wchodzą: 1) obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu granicznego nr 1343 w kierunku południowym po granicy Państwa z Republiką Słowacką do punktu granicznego nr 262/5 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95), następnie biegnie północną granicą oddziałów nr 58, 54, 53, 50 i 49 (według mapy lasów Wspólnoty Leśnej 8 Uprawnionych Wsi z dnia 31 grudnia 1991 r. nr ewidencyjny 1528/92), dochodzi do punktu granicznego nr 339 i biegnie po punktach granicznych od nr 340 do nr 347, przecina drogę wojewódzką nr 958 i biegnie po punktach granicznych od nr 107 do nr 116, przecina w linii prostej potok Kirowa Woda (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95), załamuje się w kierunku północno-wschodnim, dalej biegnie południowo-zachodnią, a następnie północno-zachodnią granicą działki nr 1737/6, północno-zachodnią granicą działki nr 1737/2, północną granicą działki nr 1737/6 (według mapy ewidencyjnej o nr K1/2002 obrębu Kościelisko, gmina Kościelisko), dalej biegnie po punktach granicznych od nr 119 do nr 121 i od nr 77 do nr 84, następnie biegnie północno-wschodnią granicą działek nr 3507/15, 3507/14, 3507/12, 3507/9, 3507/8, 3507/5 i 3507/4 (według mapy ewidencyjnej o nr K11/1981 obrębu Kościelisko, gmina Kościelisko), przecina drogę wojewódzką nr 958 i biegnie po punktach granicznych od nr 378 do nr 398, przecina drogę wojewódzką nr 958 i biegnie po punktach granicznych od nr 60 do nr 73 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95), następnie biegnie południowo-zachodnią granicą działek nr 4062, 4065, 4066, 4261/2, południowo-wschodnią granicą działek nr 4261/2, 4123, następnie biegnie zachodnią, północną, a potem wschodnią granicą działki nr 4130, dochodzi do północnej granicy działki nr 3553, załamuje się na wschód i biegnie jej północną granicą do potoku Małołąckiego (według mapy ewidencyjnej o nr K12/1987 obrębu Kościelisko, gmina Kościelisko), załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą potoku Małołąckiego, łącząc się z Drogą pod Reglami w punkcie granicznym nr 503 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95), załamuje się na wschód i biegnie północną granicą działki nr 144, przecina działkę nr 145 i biegnie północną granicą działki nr 196, przecina działkę nr 128 i biegnie północną granicą działek nr 130, 77 i nr 38, przecina działkę nr 38 i biegnie dalej południową granicą działki nr 24, załamuje się na południe i biegnie zachodnią granicą działki nr 503, załamuje się na wschód i biegnie północną granicą działki nr 502 (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu od nr 154 do nr 158 i nr 9), do punktu granicznego nr 557, dalej biegnie po punktach granicznych od nr 558 do nr 565 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95), następnie biegnie południową granicą działek nr 539, 588, 540, 406/3, 406/1, 587, 475, 407, 441, zachodnią, a następnie północną, wschodnią i południowo-wschodnią granicą działki nr 442, załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 116, południową granicą działki nr 115, północną granicą działek nr 23 i nr 22, zachodnią, a potem wschodnią granicą działki nr 106, północną i wschodnią granicą działki nr 20 i nr 19 (według mapy ewidencyjny o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu nr 11, 167, 169) do punktu granicznego nr 1892, następnie biegnie po punktach granicznych od nr 1893 do nr 1906, od nr 1908 do nr 1914, od nr 1916 do nr 1918, nr 1244, od nr 1919 do nr 1924 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95) do północno-zachodniego narożnika działki nr 12926/1, przecina drogę powiatową nr 25416 i biegnie do punktu granicznego nr 1231, następnie biegnie południową i zachodnią granicą działki nr 116, północną granicą działek nr 116, 143, 144, 142, wschodnią granicą działki nr 142, północną i wschodnią granicą działki nr 115/5, północną i zachodnią granicą działki nr 115/1, przecina działkę nr 124 i biegnie do zachodniego narożnika działki nr 120/3, dalej biegnie północną granicą działki nr 120/3 (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu nr 172, 147), przecina drogę powiatową nr 25416 i dochodzi do punktu granicznego nr 5612, następnie biegnie po punktach granicznych od nr 5611 do nr 5609, od nr 1939 do nr 1959, od nr 10025 do nr 10063, od nr 1988 do nr 1993, od nr 1801 do nr 1835, od nr 1996 do nr 2000, od nr 70 do nr 54, nr 7001, dalej biegnie po punktach granicznych od nr 1000 do nr 1025 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95), następnie biegnie południową i wschodnią granicą działki nr 2411, południową granicą działki nr 1319 (według mapy ewidencyjnej o nr Mu7/1965, Mu4/1967 obrębu Murzasichle, gmina Poronin), następnie biegnie po punktach granicznych od nr 1031 do nr 1045 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95), południową granicą działki nr 1094 oraz południowo-wschodnią granicą działki nr 1093 (według mapy ewidencyjnej o nr Mu4/1967 obrębu Murzasichle, gmina Poronin), przecina potok Cicha Woda i biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą potoku Cicha Woda do ujścia potoku Filipka, następnie wschodnią granicą potoku Filipka do punktu granicznego nr 1099, załamuje się na wschód i biegnie po punktach granicznych od nr 1100 do nr 1124, nr 4709, nr 4710, od nr 4701 do nr 4708, od nr 1128 do nr 1165 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95), załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 5315/9, wschodnią, południową i zachodnią granicą działki nr 5315/3, zachodnią granicą działek nr 4956/2, 4956/1, 4855, 5315/9, 5315/8 (według mapy ewidencyjnej o nr MC6/2002 obrębu Małe Ciche, gmina Poronin), po punktach granicznych od nr 1173 do nr 1208, od nr 1248 do nr 1279, nr 290, nr 289, od nr 1286 do nr 1297 do punktu granicznego nr 86 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95), południowo-zachodnią granicą działek nr 4646/5, 4646/4, 4646/29, zachodnią granicą działek nr 4646/3, 4646/2, północną granicą działek nr 4646/26, 4646/27 (według mapy ewidencyjnej o nr MC4/2002, MC3/2002, MC1/2002, MC2/2002 obrębu Małe Ciche, gmina Poronin), przecina potok Poroniec i biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą potoku Poroniec do punktu granicznego nr 1311, załamuje się na wschód i biegnie po punktach granicznych od nr 1312 do nr 1343 (według mapy Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. nr ewidencyjny 1724/95) - o powierzchni 21029,83 ha; 2) działki nr 2071, 2074/1, 2256/3, od nr 2269 do nr 2275, nr 2277, 2426/1, 2435/2, 2435/26 (według mapy ewidencyjnej o nr Brz4/1995, Brz5/1995, Brz7/1995 obrębu Brzegi, gmina Bukowina Tatrzańska) - o powierzchni 44,55 ha; 3) działki nr 3874/7, pb.285/1, pb.285/2, 4509/1, 4510/1, 4511, 4513/2, 4513/3 (według mapy ewidencyjnej o nr BT11/1967, BT12/1967 obrębu Bukowina Tatrzańska, gmina Bukowina Tatrzańska) - o powierzchni 6,27 ha; 4) działki nr 1927, 1928, 1929, 4700/1, 4732, 4804 (według mapy ewidencyjnej o nr P7/1974, P6/1974, P11/1974, P12/1974 obrębu Poronin, gmina Poronin) - o powierzchni 36,77 ha; 5) działki nr 9, 10, 44, 45, 262/1, 264/1, 265, 266 (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu nr 29) - o powierzchni 38,27 ha; 6) działki nr 403, 420, 575, 576, od nr 615 do nr 617 (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu nr 12) - o powierzchni 6,50 ha; 7) działki nr 107, 108, 109, 110 (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu nr 167) - o powierzchni 0,54 ha; 8) działka nr 1252/3 (według mapy ewidencyjnej o nr K6/1981 obrębu Kościelisko, gmina Kościelisko) - o powierzchni 1,27 ha.

Położenie otuliny

 • 180,9500
 • W skład otuliny wchodzi obszar określony linią graniczną, która biegnie od zachodniego narożnika działki nr 129 w kierunku wschodnim północno-zachodnią granicą działek nr 129, 128, 126, 125, przecina działkę nr 123 i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 122, następnie biegnie północną granicą działki nr 122, przecina działkę nr 121 i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 107, następnie biegnie północno-zachodnią granicą działek nr 107, 108, 109, wschodnią granicą działek nr 105 i nr 104, północną granicą działek nr 91, 90, 89 i 88, przecina działkę nr 87 i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 86, dalej biegnie północną granicą działek nr 86, 85/1, 84, wschodnią granicą działek nr 87 i nr 93, północną granicą działek nr 69, 66, 65, 54, 41 oraz północną granicą działek nr 220, 219, 99, 98, 97, 96, 95, załamuje się na południe i biegnie zachodnią i północną granicą działki nr 95, północną granicą działki nr 128, wschodnią granicą działek nr 128, 127, zachodnią granicą działki nr 126, północną granicą działek nr 125 i nr 154, załamuje się na południowy wschód, przecina działkę nr 140/2 i biegnie do północno-zachodniego narożnika działki nr 153, dalej biegnie północną, a potem wschodnią granicą działki nr 153, północno-zachodnią granicą działki nr 200, przecina działkę nr 198 i dochodzi do północnego narożnika działki nr 201, następnie biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 144, północno-zachodnią granicą działek nr 144, 202, 145, południowo-zachodnią granicą działki nr 143/8, przecina działkę nr 194, załamuje się na północny wschód i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 41, następnie przecina działki nr 215, 40, 214, 39/5 i dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki nr 20, dalej biegnie zachodnią granicą działek nr 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, północno-zachodnią granicą działki nr 14, wschodnią granicą działki nr 22, północną granicą działek nr 21, 216, 28, następnie załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 44, północno-zachodnią granicą działek nr 44, 45, 46, 47, 51/2, 52, 55, wschodnią i południową granicą działki nr 55, północno-wschodnią, a potem południową granicą działki nr 72, północną i zachodnią granicą działki nr 81, południowo-wschodnią granicą działek nr 80/2, 79, 78, 76, 75, załamuje się na południowy wschód, przecina działkę nr 128 i dochodzi do północnego narożnika działki nr 115/1, dalej biegnie południowo-zachodnią granicą działek nr 113/1, 113/2, 113/3, południowo-wschodnią granicą działki nr 113/3, załamuje się na wschód i biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 97/1, załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 108/2, załamuje się na wschód i biegnie południową granicą działek nr 98, 99, załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 102, południową granicą działek nr 101/1, 101/2 oraz południową granicą działki nr 9, wschodnią granicą działek od nr 9 do nr 4, następnie przecina w kierunku północno-wschodnim działkę nr 75 i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 78/2, dalej biegnie północną granicą działek nr 78/2, 23/2, załamuje się na północ i biegnie wschodnią granicą działki nr 23/1, północną granicą działki nr 48/1 oraz południowo-zachodnią granicą działek nr 32, 33/3, zachodnią granicą działek nr 46, 45, 34, północną granicą działek nr 34, 36, 37 (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu od nr 154 do nr 157), północno-zachodnią granicą działki nr 72, następnie załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki nr 20, północno-zachodnią granicą działek nr 20, 44, północno-wschodnią granicą działek nr 44, 1/1, 1/2, 1/3, południowo-wschodnią granicą działki nr 599, zachodnią granicą działek nr 745/2, 745/1, południową granicą działki nr 745/1 (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu nr 135, 158, 8), załamuje się na południe i biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 503 do granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, następnie granica otuliny przebiega od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego w kierunku północno-wschodnim, wschodnią granicą działek nr 517/3, 517/4, 517/2, południowo-zachodnią granicą działki nr 501, dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki nr 465, załamuje się na północny wschód, przecina działkę nr 501, dochodząc do południowo-zachodniego narożnika działki nr 463/2, dalej biegnie południową granicą działki nr 463/2, załamuje się na północny wschód, przecina działkę nr 487/1 i dochodzi do południowego narożnika działki nr 460, dalej biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 460, przecina działki od nr 401 do nr 406 i dochodzi do południowo-wschodniego narożnika działki nr 349, następnie biegnie południowo-zachodnią granicą działek nr 348, 347, południowo-wschodnią granicą działki nr 347, załamuje się na wschód i biegnie południową granicą działki nr 240, załamuje się na północny wschód, przecina działki nr 518, 254 i dochodzi do południowego narożnika działki nr 255, dalej biegnie południowo-wschodnią granicą działek nr 255, 262, północno-zachodnią granicą działek od nr 318 do nr 313, i nr 538/1, południowo-zachodnią granicą działek nr 312/1, 312/2, 312/3, południowo-wschodnią granicą działek nr 312/3, 311/3, północno-wschodnią granicą działki nr 311/3, północno-zachodnią granicą działek nr 308, 302, 301, południowo-zachodnią granicą działki nr 525, północną granicą działki nr 295, załamuje się na południowy wschód, przecina działkę nr 520 i dochodzi do północno-zachodniego narożnika działki nr 282, dalej biegnie zachodnią granicą działek nr 282 i 283, południową granicą działki nr 283, przecina działkę nr 570, dochodząc do północno-zachodniego narożnika działki nr 291, dalej biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 290/1, południowo-zachodnią granicą działek nr 290/2, 268/2, 265, południowo-wschodnią, a potem północno-wschodnią granicą działki nr 257, północno-zachodnią granicą działki nr 253, zachodnią granicą działki nr 254, południową, zachodnią i północną granicą działki nr 175, załamuje się na południowy wschód i biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 480, południowo-wschodnią granicą działki nr 338, południowo-zachodnią granicą działek nr 343, 344, 346, południowo-wschodnią granicą działki nr 342, wschodnią, a potem południową granicą działki nr 368, zachodnią granicą działki nr 386/1, południową granicą działki nr 369, wschodnią granicą działki nr 373/2 dochodzi do granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obręu nr 9 i nr 11), następnie granica otuliny biegnie od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego w kierunku północno-zachodnim południowo-zachodnią granicą działek nr 103, 109, 110, 79, północną granicą działki nr 78, wschodnią granicą działki nr 77/1, północną, a potem zachodnią granicą działki nr 77/2, północną granicą działki nr 112/2, załamuje się na północ i biegnie wschodnią granicą działki nr 68, południową, wschodnią i północną granicą działki nr 67, załamuje się na północ i biegnie wschodnią granicą działki nr 68, następnie biegnie północną, a potem wschodnią granicą działki nr 56, wschodnią granicą działek nr 58, 59, 61, 62, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 75, 85, 108, 107, 130/1, 130/2, przecina działkę nr 102, dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki nr 132/1 położonego na granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, następnie biegnie od granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego w kierunku północno-zachodnim, zachodnią granicą działki nr 42 (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu nr 148), załamuje się na południe i dochodzi do południowego narożnika działki nr 75 (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obręb nr 46, 127, od nr 146 do nr 148), następnie biegnie północno-zachodnią granicą działek nr 80, 178, załamuje się na południowy wschód i biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 79, północno-zachodnią granicą działki nr 81, północno-wschodnią granicą działek nr 81, 88, 89, 90, 104, 105, 111, południową granicą działki nr 103/2, północno-wschodnią granicą działek nr 112, 113, 115, północno-zachodnią granicą działek nr 100 oraz nr 179 i nr 123/1, a następnie północną granicą działki nr 124, przecina działkę nr 180 i dochodzi do północnego narożnika działki nr 181, dalej biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 181, wschodnią granicą działek od nr 181 do nr 184, południowo-zachodnią granicą działek nr 185, 186, 231, 242, 243, 244, 245, 248 dochodzi do granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego (według mapy ewidencyjnej o nr Z1/2003 miasta Zakopane, obrębu nr 30 i nr 52).

Ochrona

Tak

Dane dokumentu o ustanowieniu ochrony międzynarodowej
lp.NazwaOpisRok objęcia ochronąPlikiOdnośniki
1 Rezerwat Biosfery UNESCO "Man and the Biosphere"The Tatras Biosphere Reserv1993

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 13 Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku NarodowegoDz. Urz. Ministra ŚrodowiskaDz. Urz. z 2014 r. poz. 142014-02-112016-12-31
2 Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku NarodowegoDziennik Urzędowy Ministra ŚrodowiskaDz.Urz. MŚ. z 2017, poz. 1012017-12-072018-12-31

 • 14984,1200
 • 3469,3000
 • 2714,4000

Zarządzanie

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego