Park krajobrazowy

Dane podstawowe

  • Sierakowski Park Krajobrazowy
  • 1991-08-12
  • 30413,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6/91 Wojewody Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa PoznańskiegoDz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1991 r. Nr 11, poz. 132

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie województwa wielkopolskiegoDziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz.Urz. Woj.Wielkopolskiego Nr 14, poz. 246 z dnia 31 marca 1999 r.
2 Rozporządzenie Nr 1/1993 Wojewody Poznańskiego z dnia 15 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Poznańskiego w sprawie utworzenia Sierakowskiego Parku KrajobrazowegoDziennik Urzędowy Województwa Poznańskiego Dz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1993 r. Nr 3, poz. 19
3 Rozporządzenie Nr 5/97 Wojewody Poznańskiego z dnia 16 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Poznańskiego w sprawie utworzenia Sierakowskiego Parku Krajobrazowego Dziennik Urzędowy Województwa PoznańskiegoDz. Urz. Woj. Poznańskiego z 1997 r. Nr 19, poz. 164

Położenie formy ochrony przyrody

  • wielkopolskie
  • szamotulski, międzychodzki
  • Kwilcz (wiejska), Pniewy (miejsko-wiejska), Chrzypsko Wielkie (wiejska), Międzychód (miejsko-wiejska), Sieraków (miejsko-wiejska)

Ochrona

  • Brak danych
  • Nie

Nie

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór