Park krajobrazowy

Dane podstawowe

 • Park Krajobrazowy Lasy Janowskie
 • 1984-10-03
 • 40122,0000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr II/12/84 WRN w Tarnobrzegu z dnia 3 października 1984 r. w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Lasy JanowskieDziennik Urzędowy Województwa TarnobrzeskiegoDz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9, poz.73 z 1984 r.

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XXVI/141/88 WRN w Tarnobrzegu z dnia 30 marca 1988 r. Dziennik Urzędowy Województwa TarnobrzeskiegoDz. Urz. Woj. Tarnobrzeskiego Nr 9, poz. 75 z 1988 r.
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 83 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 3, poz. 312004-01-23
3 ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 14, poz. 1422004-03-08
4 ROZPORZĄDZENIE Nr 12 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 108, poz. 20572005-06-01
5 ROZPORZĄDZENIE Nr 86/05 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie"Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 159, poz. 29172005-12-12
6 UCHWAŁA NR XLVIII/994/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 19482014-07-10
7 Uchwała nr XL/664/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/994/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" Dz. Urz. Województwa PodkarpackiegoDz. Urz. z 2021 r. poz. 34082021-10-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie, lubelskie
 • niżański, janowski, stalowowolski, biłgorajski
 • Dzwola (wiejska), Zaklików (miejsko-wiejska), Pysznica (wiejska), Frampol (miejsko-wiejska), Janów Lubelski (miejsko-wiejska), Modliborzyce (miejsko-wiejska), Jarocin (wiejska), Radomyśl nad Sanem (wiejska), Biłgoraj (wiejska), Potok Wielki (wiejska)
 • Granica Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie", na zachód od szosy Janów Lubelski- Momoty, przebiega wzdłu doliny rzeki Trzebensz (wchodzacej w skład obszaru Parku), południowa granica lasu w oddziałach 2, 3, 4 lasów prywatnych Janów Lubelski III i oddziałów 32 lasów prywatnych Ruda, a nastepnie na północ linia oddziałowa pomiedzy oddziałem nr 32 a oddziałem 33 i 30 lasów indywidualnej własnosci wsi Ruda dochodzac do drogi krajowej nr 19 pomiedzy Janowem Lubelskim a Łakiem Ordynackim. Po przecieciu drogi linia graniczna dochodzi najkrótsza droga przez oddz. 26 do rzeki Białki w miejscu, gdzie zbiegaja sie linie oddziałów lasów prywatnych obrebu Ruda o numerach 24, 25, 26. Nastepnie granica parku biegnie z biegiem rzeki Białki, południowa granica oddz. 25, 20 i południowo-zachodnim skrajem wydzielen l, h, i, d, j oddziału 27, by osiagnac wschodni kraniec oddziału 16 Lasów Panstwowych obrebu Janów Lubelski, Nadlesnictwa Janów Lubelski. Dalej wiedzie północnowschodnimi brzegami oddziałów 16, 14 i 15, a do lasów obrebu Modliborzyce. Stad na północ granica Parku prowadzi wschodnimi brzegami tego obrebu wzdłu wschodnich brzegów oddziałów 93, 74, 56, 36, 18, 8, 5. Dalej w kierunku zachodnim granica biegnie północna granica lasów panstwowych obrebu Modliborzyce, czyli brzegami oddziałów 5, 8, 19 - 25 dalej 13, 9 - 12, nastepnie brzegiem oddziałów 6 i 7. Miedzy oddziałami 7 i 15 granica Parku prowadzi północnym brzegiem lasów prywatnych wsi Brzeziny, stad dalej w kierunku zachodnim północnymi brzegami oddziałów 15, 16 i 17 do odgałezienia drogi w kierunku Malinca od drogi lokalnej nr 857 Modliborzyce - Zaklików. Dalej granica biegnie północnym skrajem oddziału 35 obrebu Modliborzyce i północnym brzegiem oddziałów obrebu Lipa o numerach 8-11. U zbiegu linii oddziałowych oddz. 11, 16, 17 granica Parku przekracza granice województw lubelskiego i podkarpackiego. Czesc Parku naleaca do województwa lubelskiego ograniczona jest od zachodu granica województwa i przebiega po jej linii. Granica województwa biegnie w kierunku południowym po zachodniej krawedzi nastepujacych oddziałów obrebu Lipa: 11, 16, 30, 46, 63, 79, 90, nastepnie wschodnia krawedzia oddz. 100, 109 i ponownie zachodnia strona oddz. 119, 131, dalej po wschodniej stronie oddz. 144, 145, 156. Dalej granica przebiega wzdłu rzeki Łukawicy do zbiegu granic oddziałów 174 i 186. W tym miejscu zmienia kierunek na wschodni i biegnie północna granica oddz. 186, 185, 184, 183, dalej w obrebie Modliborzyce północna krawedzia oddz. 185, 187, 186, gdzie łagodnym łukiem zmienia kierunek na południowy biegnac wschodnia granica oddziałów 196, 221, 134, 246, 256, 266, 275 i dochodzi do doliny rzeki Bukowej, mijajac południowa granice lasów Nadlesnictwa Janów, która stanowi na tym odcinku południowa granice Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie". Dalej granica Parku prowadzi linia wyznaczona południowym brzegiem oddziałów 274, 273, nastepnie biegnie w kierunku północnym, zachodnia granica miedzy lasami panstwowymi i prywatnymi brzegami oddziałów: 273, 263, 253, 242, 241, 240, 227, 214, 213, 212 do dawnego torfowiska kolejki waskotorowej i wzdłu niego na wschód do drogi krajowej nr 19 Janów Lubelski - Łaek. Po przecieciu tej drogi granica Parku, dochodzi do skraju oddz. 1 lasów prywatnych wsi Łaek i biegnac po jego granicy w kierunku południowo-zachodnim (a zarazem na tym odcinku take wzdłu drogi nr 19), a pózniej odbijajac na wschód, osiaga skraj oddz. 227 Lasów Panstwowych obrebu Janów. Dalej biegnie wzdłu zachodniego skraju oddziałów 227, 246, 266, 286, 306 na południe i u płd. zach. zbiegu linii oddziałowych oddz. 306 Lasów Panstwowych obrebu Janów skreca na zachód pod katem 90 dochodzi do rzeki Bukowej. Stad generalnie skreca na wschód po rzece Bukowej a do wysokosci oddziału 327 Lasów Panstwowych obrebu Janów, gdzie, opuszczajac doline rzeczna, biegnie dalej po granicy Lasów Panstwowych wzdłu oddziałów 327 - 323, 311 - 307 do drogi lokalnej Janów Lubelski - Momoty, a nastepnie wzdłu drogi na południe do mostu na rzece Bukowej. Ponownie po rzece Bukowej granica Parku osiaga skraj oddz. 326 Lasów Panstwowych obrebu Władysławów i dalej biegnie na wschód po południowej stronie oddziałów: 326, 324, 319, 318, 263, 317, 305, 298, 297, 283, 282 do skraju lasów prywatnych wsi Szewce. Stad po południowym skraju lasu prywatnego oddziału nr 2 wspomnianej wsi dochodzi do torfowiska dawnej kolejki waskotorowej i dalej po torfowisku w kierunku południowo-wschodnim przecinajac w poprzek doline rzeki Rakowej dochodzi do oddziału nr 242 Lasów Panstwowych obrebu Władysławów. Nastepnie biegnie wzdłu granicy oddziału 242 w kierunku poczatkowo-zachodnim, a pózniej w kierunku południowym i dalej w kierunku wschodnim wzdłu południowego skraju oddziałów 242, 241, 239, 211, 210, 181, 161, 143, 122, 100, 77, 63, 50, 37, 26, 16. Od skraju lasów prywatnych wsi Kocudza III w kierunku wschodnim, granica Parku przebiega wzdłu południowej granicy lasów wspomnianej wsi, oddziałami 22, 21, 20 i 18. Dalej skreca generalnie na północ wzdłu wschodnich granic oddziałów 18, 11, 3 lasów wsi Kocudza III, właczajac Bagno Rakowskie. Poczynajac od zbiornika rekreacyjnego w Cacaninie, granica Parku zawraca na zachód po północnym skraju lasów prywatnych wsi Kocudza III, wzdłu północnej granicy oddziałów 3, 4, 6, 8, 10 do granicy Lasów Panstwowych obrebu Władysławów i dalej po północnej granicy oddziałów 1, 2, 7 lasów panstwowych do lasów prywatnych wsi Zdzisławice. Dalej wzdłu drogi biegnacej przez wies Bielanki, północnym skrajem oddziałów 6, 9, 10, lasów prywatnych wsi Zdzisławice, do oddziału nr 1 lasów tej wsi, gdzie skreca wzdłu granicy tego oddziału w kierunku północnym i dalej konsekwentnie wzdłu granicy lasów prywatnych a do oddziału nr 1 lasów wsi Konstantów. Tutaj przyjmuje kierunek południowy i biegnie wzdłu zachodniej granicy kolejno oddziałów 1, 2 i 4 lasów wsi Konstantów, nastepnie wzdłu północnych granic oddziałów 3, 9 lasów wsi Krzemien II do rzeki Branew. Rzeka a zarazem wzdłu wschodniej granicy oddz. 10 lasów wsi Krzemien II, biegnie na północ do skraju lasu w oddziale 4 i granica lasów prywatnych wzdłu oddziałów 4, 2, 6, 7 dochodzi do dolin rzeki Trzebensz. Dalej równolegle do rzeki w kierunku zachodnim wzdłu północnej granicy oddziału 7, 13 i 23 lasów wsi Krzemien II do goscinca biłgorajskiego, nastepnie południowa linia oddziałów 10, 11, 12 lasów wsi Zofianka Górna do lokalnej drogi asfaltowej Janów Lubelski - Momoty.

Położenie otuliny

 • 60537,0000
 • Wschodnia granica otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie prowadzi granica powiatów janowskiego i biłgorajskiego dochodzac do lokalnej drogi asfaltowej Kocudza Grn.- Goraj, potem przebiega w kierunku północno-zachodnim przekraczajac droge Krzemien - Otrocz na północ od wsi Branew. Od tego miejsca linia graniczna biegnie na północ od Godziszowa by na wysokosci Andrzejowa zmienic kierunek na południowy i dalej na południe od wsi Wierzchowiska, Wolica i Modliborzyce przekroczyc droge nr 19 miedzy Janowem a Modliborzycami i biegnac dalej wzdłu drogi przez m. Kopce osiagnac skraj kompleksu lesnego. Dalszy przebieg granicy wyznacza północny skraj lasów prywatnych

Ochrona

 • Ustala się następujące szczególne cele ochrony Parku: 1. dla ochrony przyrody nieożywionej: 1) zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stanowiących świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk i obiektów o charakterze antropogenicznym; 2) podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, zachowanie warunków siedliskowych do funkcjonowania ekosystemów oraz zachowanie reliktowych zabytków przyrody nieożywionej; 3) ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi; 4) udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych obiektów przyrody nieożywionej; 5) zachowanie walorów środowiska wodnego Parku, osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 2. dla ochrony przyrody ożywionej: 1) szaty roślinnej: a) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych; b) utrzymanie wysokiej różnorodności flory charakterystycznej dla Parku; c) ograniczanie procesu neofityzacji flory; d) zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych, w szczególności naturalnych i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie wszystkich istotnych i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego typów ekosystemów, 2) dla ochrony fauny: a) utrzymanie wysokiej różnorodności fauny charakterystycznej dla Parku; b) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków zwierząt chronionych, rzadkich i zagrożonych; c) zachowanie korytarzy ekologicznych, 3) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 3. dla ochrony dóbr kultury: 1) ochrona, zachowanie i udostępnianie miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii regionu; 2) ochrona i zachowanie pojedynczych obiektów kulturowych, jak kapliczki, krzyże przydrożne i mogiły; 3) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa drewnianego; 4) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury wiejskiej; 5) udostępnianie istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, krajoznawczych i edukacyjnych. 4. dla ochrony walorów krajobrazu: 1) utrzymanie swoistych cech krajobrazu oraz przeciwdziałanie jego fragmentacji i dysharmonii; 2) zachowanie różnorodnych odsłonięć geologicznych oraz wychodni skalnych; 3) zachowanie indywidualności krajobrazów na poziomie regionalnym i lokalnym; 4) tworzenie ładu przestrzennego o zrównoważonym, harmonijnym układzie elementów naturalnych oraz kulturowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 13 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie" Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 117, poz. 22212005-06-022025-06-02

Zarządzanie

Zarząd Województwa Podkarpackiego